پرداخت قبض

در منوی اصلی گزینه قبض را انتخاب کرده (عدد 1 را شماره گیری و ارسال کرده تا منوی قبض نمایش داده شود).

    در منوی قبض با دو گزینه:
  • پرداخت قبض
  • استعلام بدهی موبایل مواجه خواهید شد

گزینه اول مربوط به پرداخت کلیه قبوض با استفاده از شناسه قبض و پرداخت است و گزینه دوم ویژه مشاهده بدهی و پرداخت صورتحساب پایان دوره و یا میان دوره قبض سیم کارت های دائمی همراه اول بدون استفاده از شناسه قبض و پرداخت است. برای پرداخت قبوض، پس از انتخاب گزینه 1، در منوی باز شده ابتدا شناسه قبض و سپس در منوی مرحله بعدی شناسه پرداخت را وارد کنید. سپس با صفحه ای با محتوای مشابه ذیل جهت تایید پرداخت مواجه خواهیم شد:

    قبض برق تهران مبلغ 50000 ریال آیا تایید می گردد؟
  • بلی
  • پایان

شماره روی کارت بانکی خود را وارد کنید، در صفحه بعد رمز دوم یا رمز اینترنتی کارت بانکی خود را وارد می کنید، پیغام آخر که حکایت از عملیات موفق و کد رهگیری این تراکنش می‌باشد را به شما نمایش می دهیم.